Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel Site Yönetimi, Profesyonel Apartman Yönetimi ve Tesis Yönetimi hususunda hangisi olursa olsun aşağıdaki başlıklarda belirtilen yönerge ve prensiple yönetilmeli, Profesyonel Yönetim Ücreti araştırılırken bu faydaların tamamı alınabiliyormu durumu sorgulanmalıdır.

İdari Yönetim: YönetimPRO; önce insan ilkesiyle alışılmışın dışında yönetim anlayışıyla, işini bilen profesyonel yönetim kadrosuyla yaşam alanınızı bambaşka ortamlara dönüştürür. Bir binada ve tesiste ihtiyaç duyulan tüm hizmet ve malzeme ihtiyacını optimum fayda sağlayacak biçimde sağlamayı hedeflemektedir. Yaşanılan yapının konforunu en üst düzeyde ve keyifli bir ortam sağlamak amacıyla tüm imkanlarını, bilgi ve becerilerini seferber ederek, kalifiye personelleri sayesinde akıllardaki yönetimi ayaklarınıza getirmeyi prensip edinmiştir.

Mali Yönetim: Kat Mülkiyeti Kanunu temel alınarak, Bina yönetim planınızda yer alan farklı maddeleri göz önünde bulundurulur ve yapıya ait yıllık gider kalemleri ışığında İşletme Projesi oluşturulur. Bütçe dışına çıkmadan gelir ve gider dengesini hassas bir şekilde yönetir. Bütçe içerisindeki gelir kalemleri arasında mantıklı transferler ile bütçeyi rahatlatır. Aidatların toplanması konusunda ilgili dönem içerisinde tahsil edilmesini sağlar. YönetimPRO mali anlayışına göre her yapıda aidat tahsilat tansiyonu minimum %95 olmalıdır. Finans ve muhasebe işlemleri ile yasal ve mali yükümlülüklerin getirdiği sorumlulukla görevini ifa eder ve kayıt, raporlama, arşivleme işlemlerini günlük gerçekleştirir.

Hukuk: Yapıların daha proje aşamalarında nasıl yönetileceği konularını kapsayan Bina Yönetim Planlarının hazırlanması ve yapıya en uygun yönetim şeklinin nasıl olacağı, personel dağılımlarını hukuk çerçevesinde hazırlar. Site, Rezidans, Apartman olsun yapının büyüklüğüne küçüklüğüne bakılmaksızın alınacak mal ve hizmet konularında dış firmalar ile yapılacak anlaşmalar ve sözleşmeler konusunda hukuk birimimiz sayesinde yapıyı ve maliklerini koruyan akılcı ve faydacı akit sağlanır. Profesyonel Site Yönetimi ifa edilirken, sitenin kamuya açacağı davalar veya kamudan siteye açılan davalar hususunda Hukuk Birimimiz Avukatlarınca danışmanlık hizmeti verilir. Ayrıca kat malikleri ile mal ve hizmetin alındığı firmalarla borç-alacak hususunda icra takibi ve dava konularını icra etmektedir.